Điểm thưởng dành cho Game Hay Mới Open

 1. 10
  Thưởng vào: 29/7/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 2
  Thưởng vào: 21/3/16

  Có người thích bạn

  Ai đó đã yêu thích một bài đăng của bạn.

 3. 5
  Thưởng vào: 16/3/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 1
  Thưởng vào: 30/12/15

  Tin nhắn đầu tiên

  Đăng một tin nhắn đầu tiên sẽ nhận được danh hiệu