Điểm thưởng dành cho Kiếm Thế Mới OPEN

 1. 2
  Thưởng vào: 16/3/16

  Có người thích bạn

  Ai đó đã yêu thích một bài đăng của bạn.

 2. 5
  Thưởng vào: 16/3/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Thưởng vào: 15/3/16

  Tin nhắn đầu tiên

  Đăng một tin nhắn đầu tiên sẽ nhận được danh hiệu