Điểm thưởng dành cho thicongpccc

 1. 10
  Thưởng vào: 16/2/17

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 31/12/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Thưởng vào: 22/12/16

  Tin nhắn đầu tiên

  Đăng một tin nhắn đầu tiên sẽ nhận được danh hiệu