Cheat Xcom2 Cheat Code

Thảo luận trong 'Cheat - Trainer Game Offline Mới Ra' bắt đầu bởi Game Hay Mới Open, 16/3/16.

 1. Game Hay Mới Open Administrator

  XCOM 2 có rất nhiều yếu tố nâng cấp mà có thể dễ dàng đưa bạn mất cảnh giác. Đôi khi những thứ có thể không diễn ra như bạn muốn họ, nhưng nó ok bạn chắc chắn sẽ học được vài điều để cải thiện hoặc bạn có thể thử lừa dối đôi khi. hướng dẫn này cũng sẽ cho bạn thấy làm thế nào để kích hoạt cheat trong game qua cheat console và Danh sách các cheats sẵn.
  [​IMG]
  Chúng tôi có danh sách các cheats / Console lệnh mà có thể giúp bạn trong trò chơi bằng cách thay đổi một vài thay đổi. Để nhập các cheats, bạn phải kích hoạt các lệnh điều khiển. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu với các kích hoạt.

  Hướng Dẫn Dùng Cheat codes


  Bước 1:
  Bấm phải chuột chọn Properties
  Bước 2:
  Click vào bảng "Set Lauch Options"
  Bước 3:
  Nhập thêm vào: -allowconsole
  Bước 4:
  Bấm OK rồi vào game bình thường
  Bước 5:
  Trong game bạn bấm "^" hoặc "~" để hiện cửa sổ console
  Bước 6:
  Nhập cheat-code rồi bấm Enter để Active
  Bước 7:
  Hưởng thụ thôi

  Danh sách Cheat Codes/Console Commands Xcom2
  *Lưu ý: XX = số lượng bạn cần nhập (VD: giveresource EleriumCore 1000)

  Cheats Vật Phẩm


  • giveresource EleriumCore XX
  • giveresource CorpseSectoid XX
  • giveresource CorpseAdventTrooper XX
  • giveresource CorpseAdventOfficer XX
  • giveresource CorpseAdventStunLancer XX
  • giveresource CorpseAdventShieldbearer XX
  • giveresource CorpseFaceless XX
  • giveresource CorpseViper XX
  • giveresource CorpseBerserker XX
  • giveresource CorpseMuton XX
   giveresource CorpseAdventMEC XX
  • giveresource CorpseArchon XX

  Cheats Tài Nguyên


  • giveresource supplies XX
  • giveresource AlienAlloy XX
  • giveresource EleriumDust XX
  • giveresource Intel XX
  • giveengineer 1
  • givescientist 1
  • GiveFacility OTS
  • GiveFacility Foundry
  • GiveFacility PsiLabs
  • GiveFacility EleriumGenerator

  Cheats Chiến Thuật


  • PowerUp - Makes All units invincible, unlimited ammo
  • TakeNoDamage – Bypass any SetHitPoint calls, rendering all units invincible
  • PsiLevel (n) – (n= 0,1 and 2)
  • SetStratagyFacilitiesSuperSpree [on, off] – build all facilities from the start, free, insta build
  • SetStrategyFacilitiesUnlockAll [on, off] – allow player to build all facilities
  • SetStratagyFacilitiesFree [on, off] – makes facility builds free
  • SetStratagyFacilitiesInstantBuild [on, off] – instant facility build

  Một Số Cheat Khác


  • SetMonth 6
  • GiveFacility OTS
  • GiveFacility Foundry
  • GiveCash 20000
  • GiveItem Elerium115 1000
  • GiveItem AlienAlloys 1000
  • GiveItem WeaponFragment 1000
  • GiveResource Engineers 50
  • GiveResource Scientists 50
  • GiveTech Xenobiology
  • GiveTech WeaponFragments
  • GiveTech AlienMaterials
  • GiveTech PsiLabs
  • GiveTech Exp_Warfare
  • GiveTech Elerium
  • GiveTech PsiArmor
  • GiveTech Armor_Skeleton
  • GiveTech Armor_Titan
  • GiveTech Armor_Ghost
  • GiveTech Armor_ArchAngel
  • GiveTech Plasma_Pistol
  • GiveTech Plasma_Rifle
  • GiveTech Plasma_Heavy
  • GiveTech Plasma_Sniper
  • GiveTech Alloy_Cannon
  • GiveTech BlasterLauncher
  • GiveTech InterrogateSectoid
  • GiveTech InterrogateFloater
  • GiveTech InterrogateMuton
  • GiveTech InterrogateSectoidCommander
  • GiveTech InterrogateBerserker
  • GiveTech InterrogateThinMan
  • GiveTech InterrogateHeavyFloater
  • GiveTech InterrogateMutonElite
  • GiveTech InterrogateEthereal
  • GiveTech AutopsySectoid
  • GiveTech AutopsyFloater
  • GiveTech AutopsyThinMan
  • GiveTech AutopsyMuton
  • GiveTech AutopsyCryssalid
  • GiveTech AutopsyZombie
  • GiveTech AutopsyCyberdisc
  • GiveTech AutopsyBerserker
  • GiveTech AutopsyHeavyFloater
  • GiveTech AutopsyMutonElite
  • GiveTech AutopsyDrone
  • GiveTech AutopsySectopod
  • GiveTech AutopsyEthereal
  • GiveTech AutopsyMechtoid
  • GiveTech AutopsySeeker
  • Levelupbarracks 7
  • GiveItem PlasmaPistol 6
  • GiveItem PlasmaAssaultRifle 6
  • GiveItem AlloyCannon 6
  • GiveItem HeavyPlasma 6
  • GiveItem PlasmaSniperRifle 6
  • GiveItem BlasterLauncher 6
  • GiveItem MecKineticArm 6
  • GiveItem MecFlameThrower 6
  • GiveItem MecGrenadeLauncher 6
  • GiveItem MecRestorativeMist 6
  • GiveItem MecElectroPulse 6
  • GiveItem MecProximityMineLauncher 6
  • GiveItem ParticleBeam 6
  • GiveItem ArmorSkeleton 6
  • GiveItem ArmorTitan 6
  • GiveItem ArmorArchangel 6
  • GiveItem ArmorGhost 6
  • GiveItem ArmorPsi 6
  • GiveItem Medikit 6
  • GiveItem CombatStims 6
  • GiveItem ChitinPlating 6
  • GiveItem ArcThrower 6
  • GiveItem FlashBang 6
  • GiveItem GhostGrenade 6
  • GiveItem GasGrenade 6
  • GiveItem NeedleGrenade 6
  • GiveItem AlienGrenade 6
  • GiveItem TargetingModule 6
  • GiveItem SHIV_Hover 1
  • GiveItem SHIVPlasma 1
  • GiveItem SHIVDeck_III 1
  • GiveItem MecArmor3_Flamethrower_Grenade_ProximityMine 1
  • GiveItem SectoidCorpse 10
  • GiveItem SectoidCommanderCorpse 10
  • GiveItem FloaterCorpse 10
  • GiveItem FloaterHeavyCorpse 10
  • GiveItem ThinManCorpse 10
  • GiveItem MutonCorpse 10
  • GiveItem MutonEliteCorpse 10
  • GiveItem BerserkerCorpse 10
  • GiveItem CyberdiscCorpse 10
  • GiveItem EtherealCorpse 10
  • GiveItem CryssalidCorpse 10
  • GiveItem SectopodCorpse 10
  • GiveItem DroneCorpse 10
  • GiveFacility OTS
  • GiveItem AlienAlloys 50
  • GiveItem WeaponFragment 25
  • GiveResource Engineers 15
  • GiveResource Scientists 15
  • GiveTech Xenobiology
  • GiveTech WeaponFragments
  • GiveTech AlienMaterials
  • GiveTech AutopsySectoid
  • GiveTech Laserweapons
  • GiveTech Armor_Carapace
  • GiveTech InterrogateSectoid
  • Levelupbarracks 3
  • GiveItem Medikit 3
  • GiveItem TargetingModule 3
  • GiveItem LaserAssaultRifle 3
  • GiveItem LaserPistol 6
  • GiveItem ArmorCarapace 6
  • GiveFacility OTS
  • GiveItem AlienAlloys 50
  • GiveItem WeaponFragment 25
  • GiveResource Engineers 15
  • GiveResource Scientists 15
  • GiveTech Xenobiology
  • GiveTech WeaponFragments
  • GiveTech AlienMaterials
  • GiveTech AutopsySectoid
  • GiveTech Laserweapons
  • GiveTech Armor_Carapace
  • GiveTech InterrogateSectoid
  • Levelupbarracks 5
  • GiveItem Medikit 3
  • GiveItem TargetingModule 3
  • GiveItem LaserAssaultRifle 3
  • GiveItem LaserPistol 6
  • GiveItem ArmorCarapace 6
  • GiveTech Armor_Skeleton
  • GiveTech Armor_Titan
  • GiveTech Plasma_Pistol
  • GiveTech Plasma_Rifle
  • GiveTech InterrogateFloater
  • GiveTech InterrogateMuton
  • GiveTech PrecisionLasers
  • GiveTech AutopsyThinMan
  • GiveTech AutopsyMuton
  • GiveTech AutopsyCryssalid
  • GiveTech AutopsyZombie
  • GiveItem PlasmaPistol 6
  • GiveItem PlasmaAssaultRifle 6
  • GiveItem ArmorSkeleton 6
  • GiveItem ArmorTitan 6
  • GiveItem CombatStims 6
  • GiveItem ChitinPlating 6
  • GiveItem AlienGrenade 6
  • GiveItem TargetingModule 6
  • GiveTech PrecisionLasers
  • GiveTech HeavyLasers
  • GiveItem HeavyLaser 3
  • GiveItem LaserSniperRifle 3
  • GiveItem LaserAssaultGun
  • GiveFacility OTS
  • GiveItem AlienAlloys 50
  • GiveItem WeaponFragment 25
  • GiveResource Engineers 15
  • GiveResource Scientists 15
  • GiveTech Xenobiology
  • GiveTech WeaponFragments
  • GiveTech AlienMaterials
  • GiveTech AutopsySectoid
  • GiveTech Laserweapons
  • GiveTech Armor_Carapace
  • GiveTech Armor_Skeleton
  • GiveTech InterrogateSectoid
  • GiveTech ArcThrower
  • GiveTech PrecisionLasers
  • GiveTech HeavyLasers
  • Levelupbarracks 4
  • GiveItem Medikit 3
  • GiveItem TargetingModule 3
  • GiveItem ArcThrower 1
  • GiveItem LaserAssaultRifle 3
  • GiveItem LaserSniperRifle 3
  • GiveItem HeavyLaser 3
  • GiveItem LaserAssaultGun 3
  • GiveItem LaserPistol 6
  • GiveItem ArmorCarapace 6
  • GiveItem ArmorSkeleton 3
  • additem CritUpgrade_Sup 5
  • additem AimUpgrade_Sup 5
  • additem ClipSizeUpgrade_Sup 5
  • additem FreeFireUpgrade_Sup 5
  • additem ReloadUpgrade_Sup 5
  • additem MissDamageUpgrade_Sup 5
  • additem FreeKillUpgrade_Sup 5
  • additem EpicPCSSpeed 5
  • additem EpicPCSConditioning 5
  • additem EpicPCSFocus 5
  • additem EpicPCSPerception 5
  • additem EpicPCSAgility 5
  • additem heavyplatedarmor 1 = E.X.O. Suit.heavyplatedarmor 1 = E.X.O. Suit.
  • additem lightplatedarmor 1 = Spider Suit.
  • additem heavypoweredarmor 1 = W.A.R. Suit.
  • additem lightpoweredarmor 1 = Wraith Suit.
  • ExaltBeginSimulation
  • ExaltGiveNextClue
  • ExaltGiveNextClue
  • ExaltGiveNextClue
  • ForceMission_URB_HighwayConstruction_CaptureandHold
  • ExaltDebugPrint
  • RemoveFortressDoom DoomToRemove 1DoomToRemove 1
   

   

Chia sẻ trang này